Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2017 tarihli ve 2317236 sayılı yazısı (2309.90 Tarife Altpozisyonunda Yer Alan GTİP lerde Sınıflandırılan Eşyaların KDV Oranları)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2017 tarihli ve 2317236 sayılı yazısı (2309.90 Tarife Altpozisyonunda Yer Alan GTİP lerde Sınıflandırılan Eşyaların KDV Oranları)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2017 tarihli ve 2317236 sayılı yazısı (2309.90 Tarife Altpozisyonunda Yer Alan GTİP lerde Sınıflandırılan Eşyaların KDV Oranları)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-156.02

Konu : 2309.90 Tarife Altpozisyonunda Yer
Alan GTİP'lerde Sınıflandırılan
Eşyaların KDV Oranları

06.03.2017 / 2317236
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 13.01.2017 tarihli ve 85593407-156.02/21808596 sayılı yazımız.

     b) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 23.02.2017 tarihli ve 22887595 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 23/02/2017 tarihli ve 22887595 sayılı yazıda, Bölge Müdürlükleri bağlantısı gümrük idarelerinde, yükümlüsünce TGTC'nin 2309.90 tarife altpozisyonunda sınıflandırılan ve söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğindeki fenni karma yem tanımına uymayan ancak yem imalinde veya yemlere katılarak kullanılan malların KDV istisnası kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 03/03/2017 tarihli ve 26058 sayılı yazıda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlendiği; bu faslın 23.09 pozisyonunda "hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlandığı, bu müstahzarların "2309.10 kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ile "2309.90 Diğerleri" şeklinde iki gruba ayrıldığı, "Diğerleri" grubunda, kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlara yer verildiği; buna göre, TGTC'nin "2309.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaralarında sınıflandırılan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarların "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya yurt içi tesliminin 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/1-1 maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 50169878-200[6720-9]-E.26058                                                                                                                    03.03.2017
Konu : 2309.90 GTİP no.lu ürünlerin KDV oranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 24.02.2017 tarihli ve 22912102 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 2309.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyalara uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş; bu faslın 23.09 pozisyonunda "hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu müstahzarlar "2309.10 kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ile "2309.90 Diğerleri" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. "Diğerleri" grubunda, kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlara yer verilmiştir.

Buna göre, TGTC’nin "2309.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaralarında sınıflandırılan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarların "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya yurt içi tesliminin 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/1-1 maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc