IRAK TARAFINDAN GERÇEKLESTIRILEN ITHALAT DENETIMLERI

small_DUYURU(1).jpg


İHRACATÇILARA DUYURU

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

06.07.2012

 

 

IRAK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İTHALAT DENETİMLERİ

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.07.2012 tarihli yazıda;

Merkezi Irak ve Kuzey Irak'a yapılacak ihracatta, belli ürün grupları için sevk öncesi inceleme uygulamasının hayata geçirildiğinden bahisle, söz konusu uygulamanın, Merkezi Irak hükümeti tarafından 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da muhtelif ertelemeler sonrasında kat'i olarak 12 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulamaya başlandığı, Kuzey Irak'a yönelik ihracatta gıda ürünlerinin (enerji ve sporcu içecekleri hariç) gözetim kapsamı dışında bırakıldığı,

 

Bununla birlikte, Erbil Ticaret Ataşeliğinin konuya ilişkin yazısına atıfla; Kuzey Irak'a yönelik ihracatta gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygulama kapsamında uygunluk belgesi talep edildiğine dair ihracatçı firmaların şikayetlerine binaen keyfiyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Federal Irak Hükümeti makamları nezdinde araştırıldığı,

Yaşanan sorun sebebiyle yaklaşık 1200 TIR'ın gümrük kapılarında beklemekte olduğu hususunun ve söz konusu araçların geçişine izin verilmesine yönelik talebin Irak Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildiği; Irak Sağlık Bakanı tarafından gözetim uygulamasının 15 Temmuz 2012 tarihine kadar ertelendiği ve gümrüklerde bekleyen araçların geçişine izin verileceği hususlarının şifahi olarak anılan Ataşeliğe iletildiği  bildirilmektedir.

 

IRAK SEVK ÖNCESİ UYGUNLUK DENETİMİ HK.

 

Daha önceki sirkülerlerimizle, Irak'a ihracatta "Sevkıyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili olarak takip edilecek usul ve esaslar bildirilmişti.

 

Bu defa Türkiye İhracatçılar Meclis'inden (TİM) alınan 05.07.2012 tarih 1339 sayılı yazıda; Irak'a ihracatta bahsekonu uygulama hakkında bilinirliğin artmasına paralel olarak Meclisleri Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirildiği ve ihraç konusu eşyanın E-Birlik sistemine kayıtlı uygunluk belgesi aranacak GTİP'ler arasında olması durumunda beyanname onayının, ihracatçı tarafından uygunluk belgesinin veya gerekli olması durumunda uygunluk belgesinin teminine ilişkin sorumluluğun kendilerine ait olduğu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydıyla (sertifika veya başka bir belge ibrazına gerek olmaksızın) yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.