Irak ve Irak’in kuzeyine yapilacak gida ürünleri ihracatinda; sevk öncesi inceleme uygulamasi 01 Eylül 2012 tarihine ertelendi.

small_IRAK-SEVK-ONCESI-UYGULAMA-DUYURULARI.jpg


Irak ve Irak’ın kuzeyine yapılacak gıda ürünleri ihracatında; sevk öncesi inceleme uygulaması 01 Eylül 2012 tarihine ertelendi.

 

Türkiye'den Merkezi Irak ve Irak’ın kuzeyine yapılacak ihracatta, belli ürünler için hayata geçirilen sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde Irak’ın kuzeyine yönelik ihracatta gözetimden muaf tutulmuş bulunan gıda ürünleri için de uygunluk belgesi talep edilmesine dair, uygulamanın 15 Temmuz 2012 tarihine ertelendiği T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

 
Bu uygulamanın keyfiyete ilişkin olarak T.C. Erbil Ticaret Ataşeliği tarafından Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı ile 08 Temmuz 2012 tarihinde bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeye dair anılan Ataşelikten T.C. Ekonomi Bakanlığına gönderilen yazıda; ertelemenin son bulacağı 15 Temmuz 2012 tarihinin Türkiye'de bulunan Gıda ihracatçı firmalarının  gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için yeterli olmadığı, erteleme süresinin makul bir tarihe uzatılmasına yönelik talep Irak sağlık Bakanlığa iletildiği, adı geçen Bakanlıkça cevaben; denetim uygulamasının Federal Hükümetin bir tasarrufu olduğu, bununla birlikte bahse konu uygulamanın 01 Eylül 2012 tarihine kadar ertelenmesinin uygun görüldüğü, . Bahse konu yazıda ayrıca, uygulama kapsamı dışında yer alan gıda ürünlerinin denetim kapsamına dâhil edilmesi kararının Federal Hükümet tarafından şifahi olarak alındığının, anılan karara ait yazılı bir metin mevcut bulunmadığının ifade edildiği, 01 Eylül 2012 tarihinden önce keyfiyete ilişkin bir komitenin teşekkül edeceği ve konunun yeniden değerlendirileceğinin bahse konu Bakanlık tarafından dile getirildiği bildirilmiştir.
 

 

(Uğurlu gümrük Müşavirliği/İstanbul-Turkey)