Ihracat Yatirimlari Sektörü Hafifletti

small_ariza.jpg


İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı Temmuz Ayı İnşaat Sektörü Değerlendirme Raporu’nda inşaat malzemesi sektörüne ilişkin büyüme ve ihracat verileri ele alındı. 2012 yılının ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede meydana gelen yavaşlama sonucunda Türkiye’nin gelişme hızı %3,2’de kalırken, inşaat sektörünün gelişimi bu oranın altında %2,8 düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçta, ekonomideki olumsuz havaya bağlı olarak yatırımların ötelenmesi etkili oldu. GSYH’nin harcamalar ayağına bakıldığında kamu sektörünün inşaat yatırımlarının %0, yani artış göstermediği görülürken, özel sektörün inşaat yatırımlarındaki artışın ise %3,1’de kaldığı görülmektedir. Buna göre 2011 yılında iki çeyrekte %20’nin üstünde artış gösteren özel sektör yatırımlarında, 2012 yılının ilk çeyreğinde ciddi bir daralma meydana gelmiştir. 2012 yılının ilk çeyreğinde içeride yatırım ve tüketimde meydana gelen yavaşlamanın ihracatta etkili olmadığı görülmektedir. Mal ve hizmet ihracatında meydana gelen gelişim bu dönemde %13,2 düzeyinde oluşmuştur. Bu rakama paralel olarak inşaat sektörünün ihracat verileri de olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Buna göre 2011 yılının ilk çeyreğinde 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2012 yılının ilk çeyreğinde 4,78 milyar dolarlık ihracat oluşmuştur. Bu rakamlara göre 2011 yılının aynı dönemine göre ihracatta %13,8’lik artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde sektörün ithalat rakamı 1,82 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre %8,5’lik gerileme kaydetmiştir. Buna bağlı olarak sektörün cari dengeye olumlu katkısı devam etmektedir. Buna göre yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün cari dengeye doğrudan pozitif katkısı 2,96 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatta yakalanan bu başarıda özellikle vurguladığımız pazar çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar etkili olmuştur. Buna bağlı olarak Euro Bölgesi’nin ağırlığı sınırlı da olsa azalmış, komşu ülkelerin ağırlığı artmıştır. Bu noktada inşaat sektörünün gelişiminde önemli paya sahip olan Irak’a yapılan ihracat önemli pay tutmaktadır. Bu ülkeye yapılan ihracatın ivmesine paralel olarak inşaat sektörünün genel ihracat içindeki payı %13 düzeyinde seyretmektedir. İnşaat sektörünün dış ticaret rakamlarında dikkat çekici bir diğer unsur ise ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Sektörde bu oran son yıllarda %230 ile %260 arasında seyrederek ülke ekonomisinin cari açık sorununu azaltıcı yönde ciddi bir katkı yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde sektörün ihracat odaklı büyümesine ek olarak içeride arka arkaya çıkan 2B, kentsel dönüşüm ve yabancılara gayrimenkul yasaları neticesinde meydana gelecek olan talebe bağlı olarak daha pozitif bir seyrin etkili olduğu görülebilecektir. Bu noktada sektörün pazar çeşitliliği konusuna ağırlık vermesi özellikle sorunlu gelişmiş ülke ekonomilerine alternatif oluşturması kritik önem arz etmektedir.
 
 
kaynak: http://konut.milliyet.com.tr/ihracat_yatirimlari_sektoru_hafifletti-konut-insaat-1568553.html"> http://konut.milliyet.com.tr/ihracat_yatirimlari_sektoru_hafifletti-konut-insaat-1568553.html>