Gümrük müsavirleri meslek yasasini bekliyor

small_images1112.jpg


Gümrük müşavirleri meslek yasasını bekliyor

 

Gümrük müşavirleri, 103 yıllık meslek tarihine sahip olmalarına rağmen mesleki çalışma esaslarını belirleyecek yasanın çıkmamasından şikayetçi. Sektörün bir diğer önemli talebi de, asgari ücret hizmetlerinde gümrük müşavirleri derneklerinin düzenlediği tarifenin Bakanlıkça esas alınması.

 
İSTANBUL Ticaret Odası Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başkanı Mevlüt Cüneyt Solak, gümrük müşavirliğinin, dış ticaretin hızlı ve doğru yapılmasının temel taşı olduğunu söyledi. Solak, “Bir sektör düşünün ki; müşterileri ithalatçı, ihracatçı, sanayici ve tüccar olsun. Bir taraftan devlete karşı müşterilerini temsil ederken, devletin çıkarlarını da aynı zamanda gözetsin. Bu ince çizgide adaletin terazisini dengede tutmanın zorluğunu yaşarken müteselsilen sorumlu olsun. Bunun başka bir örneği yok” dedi. Solak, “Mali müşavirler ve avukatlar da bizim hizmet verdiğimiz kişileri kanunlar önünde temsil edebilir. Ancak hiçbirinin müteselsilen sorumluluğu yoktur ve hizmet karşılığı aldıkları ücret bizimki kadar tartışılmaz” diye konuştu. Solak, müteselsil olarak aynı sorumluluğu taşıyan başka bir sektörün olmadığının altını çizdi.
İTO’nun belki de en çok toplantı düzenleyip, en kalabalık katılımcı sağlayan komitelerinden biri olduklarını dile getiren Solak, pekçok panel organize ederek ticaret erbabıyla olumlu sonuçlarının paylaşıldığını anlattı. Solak, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ile sektör sorunlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

 

KAĞITSIZ ORTAMA GEÇİLMELİ


 
Gümrük müşavirlerinin en büyük sorunlarından birinin de aşırı kırtasiye yükü olduğunu dile getiren Komite Başkan Vekili Serdar Akar ise maliyetlerin düşürülmesi için gümrüklerde mutlaka kağıtsız ortama geçilmesini istedi. Tek pencere denen sistemin uygulanması ile Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi kurumlara tek yerden müracaat edilebilmesi gerektiğine işaret eden Akar, bunun bile tek başına sektöre biraz olsun rahat bir nefes aldırmaya yeteceğini vurguladı.
 

* * *
Gümrük müşavirlerinin seçiminde çok titiz olun


GÜMRÜK müşavirliğinin sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu hatırlatan İTO Meclis Üyesi M. Esen Yağcı, firmaların bir yanlışlığa düşmemeleri açısından gümrük müşaviri şirketlerine vekâletname vermeden önce gümrük müşavirlik derneklerine kayıtlı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Bu araştırmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yağcı, nedenlerini de şöyle açıkladı: “Gümrük müşaviri olma koşulları çok ağır. Seçilmiş üniversitelerden mezun olacaksınız. 7 yıl staj yapacaksınız. İki ayrı sınavı kazanacaksınız ve devlet tarafından verilen izin belgesine hak kazanacaksınız. Bir kısım insanlar bu belgeyi almak yerine, varmış gibi davranarak, haksız meslek ünvanı kullanarak, bu mesleği yapmaya hak kazananların haklarını sömürerek haksız rekabet yaratmaktadırlar. Bu meslek belge karşılığı yapılan bir meslektir. Gümrük Müsteşarlığı’nın meslek kanunu yasası çıkmadan mesleğin çalışma usul esaslarına yönelik yetkili gümrük müşavirliklerinde olduğu gibi bir tebliğ veya yönetmelikle mutlaka acil bir düzenleme yapılması, bu mesleğin devamı ve sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından gereklidir.”
Yağcı, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirket ortaklık yapısının düzenlenmesini de çok yakından ilgilendirdiğini dile getirdi. Yağcı, kanunla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Mesleki düzenlememiz 4458 sayılı Gümrük Kanunu’yla düzenlenmiştir. Mesleğimiz serbest meslek erbabı olarak tanımlanmasına rağmen 5 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda tüzel kişilik ortaklarının gümrük       müşaviri olma zorunluluğu vardı. Yani en az iki   gümrük müşavirinin bir araya gelerek yaptığı mesleğimizde, yeni düzenleme ile bir gümrük     müşaviri tek başına gümrük müşavirliği şirketi kurabilecek. Yaklaşık 10 yıldır da Odamızca şirket kuruluşlarının bu yasal düzenleme içinde kurulması   için yakın takibi yapılmaktadır.”,,

 

* * *

 

Asgari hizmet ücretleri maliyetimizin çok altında

SEKTÖRÜN artan maliyetler ve haksız rekabetle mücadele ettiğine dikkat çeken İTO Meclis Üyesi H. Bülent Onaran, bu yüzden geçmiş dönemde birçok firmanın kapandığını söyledi. Onaran, firmaların birçoğunun da halen kredi borçlusu olarak varlıklarını idame ettirdiklerini hatırlatıp, şöyle konuştu: “Her yıl asgari hizmet ücretleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce gümrük müşavirlik derneklerinin görüşleri dikkate alınmadan belirleniyor. Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesinin 10. fıkrası gereği asgari hizmet ücretlerini her yıl gümrük müşavirleri dernekleri belirler. Gümrükler Genel Müdürlüğünce onaylanarak yayınlanan genelgelerle asgari hizmet ücretlerinin belirleniyor olması gerekmektedir. Denetleme konusuna yeterince önem verilmediği için bu ciddi anlamda haksız rekabete sebep olmaktadır. Kanun gereği gümrük müşavirleri derneklerinin düzenledikleri maliyetler temel alınarak hazırlanan ücretler onaylanmayıp maliyetlerimizden daha düşük bir fiyat tarifesi onaylanarak uygulatılmaya çalışılmaktadır. Bu da sektörü bir krize sürüklemiştir.”
 

* * *


‘Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu’ şeklinde meslek yasasına ihtiyaç var

KOMİTE Üyesi Burhan Kandur, 2023’e kadar 500 milyar dolarlık dış ticaret hedefimize ulaşılması için devlet ile özel sektör arasında köprü vazifesini üstlenen gümrük müşavirlerinin, mesleki tarafsızlığını korumaları için meslek yasalarına acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kandur, “Hükümetimize ve Bakanımız Hayati Yazıcı’ya; gelecek yasama yılında meslek yasamızın çıkartılması konusunda beklentimizin büyük olduğunu duyurmak isteriz. Geç kalınan her gün dış ticaretle ilgili ekonomik ve bürokratik yüklerin artmasına neden olacak. Her dış ticaret işlemi ayrı bir projedir. Gümrük müşavirleri yaptıkları her işlemi ayrı bir proje olarak görür ve ona göre davranırlar. Bu anlayışa sahip bir meslek grubunun kurumsallaşması için gerekli meslek yasasının çıkartılmasının da hükümetimiz ve TBMM’nin bir projesi olarak gerçekleşmesi en büyük isteğimizdir. Haziran ayında TBMM’de kabul edilen Turist Rehberleri Meslek Kanunu’ndan sonra meslektaş-larımızın da meslek odalarına kavuşmayı en az turist rehberleri kadar hak ettiğini düşünmek-teyiz” diye konuştu.