Pirlantada ‘ÖTV’siz ‘Cartier’ açilimi

small_pırlanta.bmp


Pırlantada ‘ÖTV’siz ‘Cartier’ açılımı

 
 
Pırlantada ‘ÖTV’siz ‘Cartier’ açılımı

Dünyaca ünlü mücevher markası Cartier, Türkiye’de 2002 yılından bu yana yüzde 20 ÖTV uygulanan ‘işlenmemiş pırlanta ithalatı’nda emsal oldu. Cartier markalı işlenmiş ürünün yasadaki boşluktan yararlanıp ÖTV ödemeden Türkiye’ye getirilmesi üzerine sektör temsilcileri, “Hammaddeye ÖTV var, bitmiş ürüne yok. Bu ithalatı artırır” yorumunu yaparken, emsal oluşturan bu durumu denemek için 132 bin dolarlık ürünü ÖTV’siz ülkeye soktu.

PIRLANTA başta olmak üzere, değerli taşların hammadde olarak ithalatına 2002 yılından bu yana uygulanan yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kaldırılması için mücevher üreticilerinin yürüttüğü çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Cartier marka pırlanta süslü bir saatin Türkiye’ye ÖTV ödenmeden getirilmesi üzerine açtığı davayı, geçtiğimiz günlerde geri çekti. Gümrük Bakanlığı’nın ÖTV davasını geri çekmesini sağlayan ise, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dava kapsamında, ‘Değerli taşlara ilişkin ÖTV kanunu, değerli taşlarla işlenmiş bitmiş ürünü kapsamıyor’ şeklindeki görüşü oldu. Bu görüşten sonra Gümrük Bakanlığı Eylül 2011’de Cartier marka saati Türkiye’ye ithal eden Richemod İstanbul Lüks Eşya Dağıtım A.Ş. aleyhine açtığı davayı Haziran 2012’de geri çekti. 

Faturalar bakanlara gitti

İstanbul Gümrük Bölge Müdürlüğü’nün bu davasını yakından takip eden ve ÖTV’nin getirilmesinden bu yana kaldırılması için mücadele eden mücevher sektörü temsilcileri de bu sonuç üzerine harekete geçti. Mücevher sektörünün gelişmesi ve ihracatının artmasının önünde büyük bir engel olarak gördükleri ÖTV’nin kaldırılması için uğraş veren sektör temsilcilerinden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner ve İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alattin Kameroğlu, deneme amaçlı ayrı ayrı, pırlanta ile işlenmiş ürünleri ÖTV ödemeden Türkiye’ye getirdiler. Bu işlemlerini belgeyen faturalar ile Gümrük Bakanlığı’nın açtığı dava ve sonrasında davayı geri çekmesine neden olan Gelirler İdaresi Başkanlı’nın görüşünü bir dosya halinde Ekonomi, Maliye ve Gümrük Bakanına ilettiler. Sektör temsilcileri, mücevherde hammadde ürünlerine uygulanan ÖTV’nin kaldırılması için bundan sonra bu kararı emsal göstereceklerini belirtiyor.
 

Bitmişe ÖTV yok

Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklara bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan sektör temsilcilerinin özellikle dikkat çektiği konu ise ÖTV’nin mücevher üretiminde hammadde olarak kullanmak amacıyla ithal edilen pırlanta ve değerli taşlara uygulanması ve bitmiş ürünlere uygulanmaması. Bunun tam tersi olması gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Hammadde ürüne ÖTV var, bitmiş ürüne yok. Bu ithalatı teşvik değildir de nedir? Üretime dayalı ihracat stratejisi tam da bu noktada çöküyor. Biz yıllardır anlatıyoruz ama hâlâ bir çözüm bulamadık, yüzde 20 ÖTV ile getirdiğiniz taşı işleyip nasıl yurtdışına satacaksınız, bir kere daha baştan yüzde 20 fiyat dezavantajıyla başlıyoruz.”

Çakılı ve mıhlanmış kapsam dışında

İSTANBUL Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Cartier’e yönelik davayı geri çekme kararını bir tebligatla Richemod Lüks Eşya Dağıtım A.Ş.’ye bildirirken, aldığı karara ilişkin gerekçeyi şöyle açıkladı: “Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 315 sayılı 19/04/2012 tarihli yazıda da belirtildiği üzere, ‘4760 sayılı ÖTV kanununda belirtilen listelerde yer alan 7102-7103 tarifesindeki eşyaların mıhlanmış veya takılmış olanların bu kanun kapsamında değerlendirilmediği açıkken, 7113 tarifesinde yer alan eşyalarımızın üzerine çakılı kıymetli taşlar için bu yönde işlem yapılması belirtilen kanuna aykırı olacağı açıktır’ denilerek, işlemin iptali istenilmiş ve bunun üzerine dosyası bölge müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.”

132 bin dolarlık ürünü ÖTV ödemeden soktular

MÜCEVHER sektörü temsilcileri ilgili bakanlıklara kanundaki bu boşluğu ve uygulamanın sektörü nasıl etkilediğine ilişkin yıllardır sürdürdükleri mücadelede yeni bir aşama gelinmesinden heyecan duyduklarını belirtiyorlar. Kanundaki boşluğun altını çizmek bu konuda ilgili bakanlıkların dikkatini çekmek için deneme amaçlı ithal ettikleri ve ÖTV ödemedikleri pırlantalı ürünlerin faturalarını da bakanlıklara sundukları dosyayşa eklediler. Resimde görülen fatura,  132 bin dolarlık pırlanta içeren yüzük, kolye ve bilezik türü mücevher ithalatı yapıldığı ve ÖTV’siz Türkiye’ye getirildiğini gösteriyor.

Mücevher üretimi yurtdışına kayar

ÖTV konusunda kısa sürede çözüm bulunamazsa üreticilerin alternatif üretim pazarları arayışına gireceklerini savunan sektör temsilcilerinin görüşü şöyle: “Bu şekilde devam ederse Türkiye’deki birçok üretici artık burada yatırım yapmayı bırakır. Üretimlerini de yurtdışına kaydırır. Nasılsa bitmiş ürüne ÖTV yok. Mücevher üretimi de yurtdışına kayar. Olan yine sektöre ve bu sektörde çalışanlara olur.”

 

Hülya GÜLER
9 Ağustos 2012

kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/21185292.asp