Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/6)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (18.08.2012 T. 28388 R.G.) (Buharli ütülerin tarifesi 8516.40.00.00.11 olarak ve CIF kiymet degeri de 35 ABD Dolari/Adet olarak degistirildi)

small_ekonomi-logo(12)(25).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28388
Yayım Tarihi 18/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 18/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28388


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.08.2012 T. 28388 R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/6 sayılı Tebliğin Ek-I inde yer alan tabloda yer alan Buharlı ütülerin tarifesi 8516.40.00.00.11 olarak ve CIF kıymet değeri de 35 ABD Doları/Adet olarak değiştirilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(18.08.2012 T.  28388 R.G.)

 

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/6 sayılı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablonun G.T.İ.P. 8516.40.10.00.11 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8516.40.00.00.11

Buharlı ütüler

35

"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1-

5/5/2007

26513

2-

15/1/2008

26757

3-

28/7/2011

28008

4-

11/7/2012

28350