Ekonomi Bakanligi: Uluslararasi Gözetim Sirketi Statüsüne Iliskin Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2012/29) (29.08.2012 T. 28396 R.G.)

small_ekonomi-logo(12)(29).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28396
Yayım Tarihi 29/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28396
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/29) (29.08.2012 T. 28396 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/29)

(29.08.2012 T.  28396 R.G.)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresleri belirtilen şirketlerin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

“

Firma Unvanı

Adresi

ATLANTİK GÖZETİM

EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Batı Mah. Ihlamur Sok. Çadırcı İş Merkezi No: 18/105

Pendik/İSTANBUL

CARGO INSPECTIONS GROUP

GÖZETİM EKSPERTİZ VE

TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ.

Caferağa Mah. Emin Onat Sok.

No:13/3

81300 Moda/İSTANBUL

         ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.