Bakanlar Kurulu: 2012/3589 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (02.09.2012 T. 28399 R.G.)

small_resmi-gazete(2).bmp


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3589
Yayım Tarihi 02/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28399

2012/3589 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (02.09.2012 T. 28399 R.G.)
İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı ürünlerin (Hububat sapları ve kapçıkları, Manyok, Yonca kaba unu ve pelletleri, Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler, Kepekler v.b.) gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

 

2012/3589   İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(02.09.2012 T.  28399 R.G.)

 

 

Karar Sayısı : 2012/3589

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

        Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                     

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

GÜR.

B-HER.

D.Ü.

0714.10.98.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1201.90.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

0

0

0

0

1214.10.00.00.00

Yonca kaba unu ve pelletleri

0

0

0

0

1214.90.10.00.00

Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

0

0

0

0

1214.90.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

2302.30.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.30.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.02.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.02.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.08.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.08.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.50.00.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.50.00.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

5(1)

5

0

5

 

(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

 

          MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

        MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.