Bakanlar Kurulu: 2012/3592 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (06.09.2012 T. 28403 R.G.)

small_resmi-gazete(4).bmp


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3592
Yayım Tarihi 06/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28303

2012/3592 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (06.09.2012 T. 28403 R.G.)

Alçak yoğunluk polietilen, yüksek yoğunluk polietilen ve polipropilen isimli maddenin gümrük vergi oranlarında değişiklik yapılmış ve aynı kararın (V) sayılı listesinde bazı maddeler eklenmiş ve çıkarılmıştır

 

2012/3592    İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(06.09.2012 T.  28304 R.G.)

Karar Sayısı : 2012/3592

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

        Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2012 tarihli ve 54710 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                     

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (II) sayılı listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

AB, EFTA, İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS, GÜR,ARN, ÜRD, Şİ,SIR, KAR, KOS.

G.T.S ÜLKELERİ

D.Ü.

E.A.G.Ü.

Ö.T.D.Ü.

G.Y.Ü.

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

0

0

0

6,5

6,5

3901.20.90.00.11

Yüksek yoğunluk polietilen

0

0

0

4,8 (*)

6,5

3902.10.00.00.00

Polipropilen

0

0

0

4,8 (*)

6,5

 

(*) 1/1/2013 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 6,5 uygulanır.

MADDE 2 – (1) Ekli 1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye ilave edilmiş; ekli 2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler ise (V) sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi, 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

1 SAYILI LİSTE

GTİP

KAYIT NO

 

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ

2935.00.90

48

* (3R,5S,6E)-7-[4-(4-florofenil)-2-[metil(metilsülfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]- 3,5-dihidroksihept-6-enoik asit-1 -[(R )-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin(1:1) (CAS RN:1235588-99-4)

0

3205.00.00

20

* C.l. Karbonkarası 7 lake boya

0

 

 

 

 

 

8108.90.30

40

* Ağırlıkça % 22 (± % 3) vanadyum ve % 4 (± % 0.5) aluminyum içeren titanyum alaşımlı tel

0

 

 

 

 

 

8108.90.50

70

* Ağırlıkça % 15 (± % 1) vanadyum, % 3 (± % 0.5) krom, % 3 (± % 0.5) kalay ve % 3 (± % 0.5) aluminyum içeren titanyum alaşımlı şerit

0

 

 

 

 

 

8108.90.50

75

* Ağırlıkça % 0.3 veya daha fazla fakat % 0.7'den fazla olmayan aluminyum ve % 0.25 veya daha fazla fakat % 0.6'dan fazla olmayan silikon içeren titanyum alaşımlı saclar, levhalar, şeritler ve folyo

0

 

 

 

 

 

8108.90.50

80

* Ağırlıkça % 0.25 demir, % 0 20 oksijen, % 0.08 karbon, % 0.03 nitrojen ve % 0.013 hidrojenden fazla içermeyen soğuk haddelenmiş titanyum alaşım saclar, levhalar, şeritler ve folyo

0

 

 

 

 

 

8108.90.90 9003.90.00

20
10

* Gözlük çerçeveleri ve bağlantılarında kullanılmak üzere, civataları içeren titanyum alaşım gözlük çerçeveleri ve bağlantı parçaları

0

 

 

 

 

 

8113.00.20

10

* Ağırlıkça % 60 veya daha fazla aluminyum ve % 5 veya daha fazla boron karbür içeren sermet bloklar

0

 

 

 

 

 

8504.40.82

40

*

Baskılı devre kartı;
-köprü doğrultucu devresi (bridge rectifier unit) ve diğer aktif ve pasif bileşenleri olan,
- iki adet çıkış bağlantı noktası olan
- paralel kullanılmaya uygun iki adet giriş bağlantı noktası olan,
- parlak veya soluk çalışma modları arasında geçiş yapabilen,
- parlak çalışma modunda 40 V (+%25, -%15) veya 42 V (+%25, -%15), soluk çalışma modunda 30 V (± 4 V) giriş gerilimi olan, veya
- parlak çalışma modunda 230 V (+%20, -%15), soluk çalışma modunda 160 V (±%15) giriş gerilimi olan, veya
- parlak çalışma modunda 120 V (+%15, -%35), soluk çalışma modunda 60 V (±%20) giriş gerilimi olan,
- giriş akımı 20 ms'de nominal değerinin %80'ine ulaşan,
- giriş frekansı 42 V ve 230 V versiyonları için 45 Hz veya daha fazla olan ancak 65 Hz'i geçmeyen, 120 V versiyonu için 45-70 Hz arasında olan,
- en yüksek ani (inrush) akım aşması (overshoot) giriş akımının %250'sini geçmeyen,
- ani (inrush) akım aşma (overshoot) süresi 100 ms'yi geçmeyen,
- giriş akım aşması (overshoot) giriş akımının %50'sinden az olmayan,
- ani akım alt aşımı (undershoot) süresi 20 ms'yi geçmeyen,
- çıkış akımı önceden ayarlanabilir olan
- çıkış akımı önceden ayarlanmış nominal değerin %90'ına 50 ms'de ulaşabilen,
- çıkış akımı giriş akımının kesilmesinden sonra 30 ms içinde sıfıra ulaşan,
- yüksüz ya da aşırı yüklü haller için belirlenmiş bir hata durumu (failure status) olan (end-of-life-function).

0

8507.60.00

75

*

Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülator;
- metal mahfazalı,
- uzunluğu 173 mm0,15 mm) olan,
- genişliği 21 mm0,1 mm) olan
- yüksekliği 91 (±0,15 mm) olan,
- nominal gerilimi 3,3 V olan, .
- nominal kapasitesi 21 Ah veya daha fazla olan.

0

 

 

 

 

2 SAYILI LİSTE

GTİP

KAYIT NO

MADDE İSMİ

2935.00.48

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-florofenil)-2-[metil(metilsülfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]- 3,5-dihidroksihept-6-enoik asit-1 -[(R )-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin(1:1) (CAS RN:1235588-99-4)

 

 

 

8504.40.82

40

Baskılı devre kartı;
- köprü doğrultucu devresi (bridge rectifier unit) ve diğer aktif ve pasif bileşenleri olan,
- iki adet çıkış bağlantı noktası olan
- paralel kullanılmaya uygun iki adet giriş bağlantı noktası olan,
- parlak veya soluk çalışma modları arasında geçiş yapabilen,
- parlak çalışma modunda 40 V (+%25, -%15) veya 42 V (+%25, -%15), soluk çalışma modunda 30 V (± 4 V) giriş gerilimi olan,
- parlak çalışma modunda 230 V (+%20, -%15), soluk çalışma modunda 160 V (±%15) giriş gerilimi olan,
- parlak çalışma modunda 120 V (+%15, -%35), soluk çalışma modunda 60 V (±%20) giriş gerilimi olan,
- giriş akımı 20 ms'de nominal değerinin %80'ine ulaşan,
- giriş frekansı 42 V ve 230 V versiyonları için 45 Hz veya daha fazla olan ancak 65 Hz'i geçmeyen, 120 V versiyonu için 45-70 Hz arasında olan,
- en yüksek ani (inrush) akım aşması (overshoot) giriş akımının %250'sini geçmeyen,
- ani (inrush) akım aşma (overshoot) süresi 100 ms'yi geçmeyen,
- giriş akım aşması (overshoot) giriş akımının %50'sinden az olmayan,

 

 

 

8507.60.00

75

Dikdörtgen biçiminde lityum iyon akümülator;
- metal mahfazalı,
- uzunluğu 173 mm0,15 mm) olan,
- genişliği 21 mm0,1 mm) olan
- yüksekliği 91 (±0,15 mm) olan,
- nominal gerilimi 3,3 V olan,
- nominal kapasitesi 21 Ah olan.