Ekonomi Bakanligi: Ithali yasaklanan ampuller hk. Tasarruflu Yazi (03.08.2012/54242)

small_ekonomi-logo(12)(31).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 54242
Yayım Tarihi 03/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (03.08.2012/54242)
İthali yasaklanan ampuller hk.

 

T.C

EKONOMİ  BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

      

  Sayı: B19.0.ÜGD.0.05.02.330.02.01-620001388

  Konu:İthali yasaklanan ampuller

 

03.08.2012 /54242

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSܒNE

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenliğine ek olarak enerji verimlilikleri açısından da değerlendirilmesi ve denetime tabi tutulması husussunda AB'ye paralel olarak ülkemiz gündemine de girmesi ile ülkemizde de gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, ürünlerin çevreye duyarlı tasarımını düzenleyen 2009/125/EC sayılı AB Direktifine uyum sağlanması amacıyla Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" 7 Ekim 2010 tarihli ve 27722 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında adı geçen Bakanlık tarafından 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrusal Olamayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)" ve "Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)" uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullerin, ithal edilmek suretiyle piyasaya arz edilmesinin engellenebilmesini teminen Bakanlığımız görev ve iştigal alanına giren hususlara ilişkin olarak düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza iletilen bir örneği ilişik listede yer alan,2012/9 sayılı Tebliğ Eki denetim listesinde de bulunan piyasaya arzı yasaklı ampullerin ithal edilmek istenmesi halinde, söz konusu başvuruların "Uygunsuzluk Yazısı" ile sonuçlandırılması, buna ilaveten bu ürünleri ithal etmek isteyen firmaların kaydının tutularak, Bakanlığımız tarafından talep edilmesi halinde bahse konu listelerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.                                         

 

Mehmet CÖMERT

                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                Genel Müdür

 

 

EK: Piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin liste(1 sayfa)

 

İMALATI-İTHALATI YASAKLANAN ÜRÜN TİPLERİ

ÜRÜN TİPİ

İMALAT-İTHALAT DURUMU

GTİP NUMARALARI

GTİP AÇIKLAMASI

NORMAL AMPUL 230V ŞEFFAF 25W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.11

Genel Aydınlatma Ampülleri Güç<200W.ACM Kavanoz Çapı=>25mm

NORMAL AMPUL 230V ŞEFFAF 40W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.11

NORMAL AMPUL 230V ŞEFFAF 60W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.11

NORMAL AMPUL 230V ŞEFFAF 75W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.11

NORMAL AMPUL 230V ŞEFFAF100W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.11

SOFT AMPUL 230V 40W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

Genel Aydınlatma Ampülleri Güç<200W.ACM Kavanoz Çapı=>25mm(Silika,Mantar,Mum,Top,Renkli)

SOFT AMPUL 230V 80W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

SOFT AMPUL 230V 75W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

SOFT AMPUL 230V 100W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V ŞEFFAF 25W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V ŞEFFAF 40W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V ŞEFFAF 60W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V SİLİKA 25W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V SİLİKA 40W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

BUJİ AMPUL 230V SİLİKA 60W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

ALEV BUJİ 230V ŞEFFAF 25W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.12

ALEV BUJİ 230V ŞEFFAF 40W

01 eylül 2012 tarihinden itibaren imalatı-ithalatı yasak

85.39.22.90.00.12

ALEV BUJİ 230V ŞEFFAF 60W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

ALEV BUJİ 230V FROSTED 25W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

ALEV BUJİ 230V FROSTED 40W

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.22.90.00.12

40W/54 DAYLİGHT

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.90.00.11

Sıcak katodlu,simit şeklinde flüoresan ampuller

D 18W/54 DAYLİGHT

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.12

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (590mm

D 18W/33 COOLWHİTE

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.12

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (590mm

D 18W/29 WARMWHİTE

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.12

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (590mm

D 36W/54 DAYLİGHT

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.13

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (boy<1210mm)

D 36W/33 COOLWHİTE

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.13

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (boy<1210mm)

D 36W/29WARMWHİTE

İMALATI-İTHALATI YASAK

85.39.31.10.00.13

Çift dipli sıcak katodlu,doğrusal tüp flüoresan (boy<1210mm)