SEKER KURULU KARARI: Seker Ihracatinda Ihracatçilara Ön Izin Verilmesi Sartlari ve Uygulama Esaslarina Dair Kararda Degisiklik Yapilmasi hk.(20.09.2012 T. 28417 R.G.)

small_resmi-gazete(6).bmp


Kaynak Diğer Sayı 28417
Yayım Tarihi 20/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28417

ŞEKER KURULU KARARI (20.09.2012 T. 28417 R.G.)
Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Kararda Değişiklik Yapılması hk.


 

ŞEKER KURULU KARARI
(20.09.2012 T. 28417 R.G.)
 
 Karar No : 260/5 Karar tarihi : 14/09/2012

Karar No : 260/5

Karar : Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 230/2 Sayılı Kurul Kararı’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

03/06/2011 tarih ve 27953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 230/2 sayılı Kurul Kararı’nın; 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki;

“Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar için ön izin verilmez.”

ifadesi,

“Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı 50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şeker ihracatı için ön izin verilmez.”

olarak değiştirilmiştir.