Gümrükler Genel Müdürlügü: mavi hatta islem gören ihracat beyannamelerine mesai ücreti yatirilmasi hk. (13.09.2012 T. 19107 s.TY)

small_gum-logo(91).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 19107
Yayım Tarihi 13/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (13.09.2012/19107)
Mesai saatleri dışında sistem üzerinde mavi hatta işlem gören ihracat beyannameleri için sistem tarafından verilen “fazla mesaili işlemlere devam edilsin mi? uyarısına verilecek cevaba göre fazla mesai ücreti yatırılması gerektiği hk

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

      

  Sayı: B.21.0.GGM.0.00.08.01.166.99.21.02                                                     

  Konu:Mavi Hat-Mesai Ücreti                   

                                                               

 

13.09.2012 /19107

 

          

İlgi: 03.09.2012 tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz.incelendi.

 

 Bilindiği gibi, 30.12.2011 tarihli ve 28158 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra no:1) “ Mavi hat uygulaması” başlıklı 43 üncü maddesinde mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ithalatta ve ihracatta , C sınıfı kişi statüsüne sahip kişilerin ise yalnızca “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat olarak tanımlanmıştır.Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda fiziki muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılmaktadır.

 

Buna göre, ihracat beyannamelerinde mavi hat işlem sürecinde muayene memuru görevi bulunmamakla birlikte ,onay ve gözetim memurunun görevleri devam etmektedir.

 

Bu itibarla, mesai saatleri dışında sistem üzerinde mavi hatta işlem gören ihracat beyannameleri için sistem tarafından verilen “fazla mesaili işlemlere devam edilsin mi?” uyarısına verilecek cevaba göre fazla mesai ücreti yatırılması söz konusu olmaktadır.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mehmet HATİPOĞLU

                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                  Daire Başkan