Gümrükler Genel Müdürlügü: KKDF'nin zamanasimi süreleri (02.10.2012 T. 20401 S.TY)

Gümrükler Genel Müdürlügü: KKDF'nin zamanasimi süreleri (02.10.2012 T. 20401 S.TY)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-663.99.42

Konu   :KKDF

 

 

02.10.2012 / 20401

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İLGİ:  a) 21.02.2012 tarihli ve 5128 sayılı yazımız.

b) 08.08.2012 tarih ve 1704 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu KKDF'nin zamanaşımı süreleri konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

KKDF mevzuatında zamanaşımına ilişkin hüküm bulunmadığından ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3/8 ve 3/9 uncu maddelerinde gümrük vergileri "Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri" tanımlandığından, KKDF'ye ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemlerde 4458 sayılı Gümrük Kanununun zamanaşımı hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc