Maliye Bakanlig: Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasinda Gelir Üzerinden Alinan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçiligini Önleme Anlasmasi (12.10.2012 T. 2012/1 S.TY)

small_maliye-bakanligi(11).jpg


T.C.

                MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanğı

Çifte Vergilendirmeyi Önleme

 

Anlaşmaları Sirküleri / 2

 

 

 Konusu           : Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçaılığını Önleme Anlaşması

Tarihi                          : 12 Ekim 2012

Sayısı                           : 2012/1

İlgili Olduğu Madde : Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçaılığını Önleme Anlaşması’nın 27 nci Maddesi ve Anlaşma’nın eki Protokolün 9 uncu maddesi

 

 rkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması’nın 27 nci ve bu Anlaşma’nın  eki  Protokolün  9  uncu  maddesinin  uygulanmasına  dair  ıklamalar  bu  Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Anan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçaılığını Önleme  Anlaşması  (Anlaşma)  1  ustos  2012  tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.  Anlaşma  hümleri geçmişe nelik olarak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, kapsama aldığı gelir unsurları itibariyle vergilendirme yetkisini duruma göre anlaşmaya taraf Devletlerden birine vermekte ya da taraf Devletler arasında paylaştırmaktadır.

 Anlaşma kümlerinden yararlanmak isteyen Anlaşmaya taraf Devlet mukimi gerçek veya tüzel kişilerin, mukim oldukla ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu mukimlik belgesini diğer ülke yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Anlaşma’nın eki Protokolün 9 uncu maddesinde Anlaşmaya taraf Devletlerin yetkili makamlarının mukimlik belgesine ilişkin ortak bir form oluşturacaklarına ilişkin bir küm yer almakla birlikte Almanya yetkili makamları ile Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini müteakip yapılan görüşmeler sonucunda iki ülkenin de kendi mukimlik belgesi formatını kullanması nünde anlaşmaya varılmıştır.


Bu kapsamda, Almanya’da faaliyet gösteren Türkiyde mukim gerçek veya tüzel kişilerin, Anlaşmada  yer  alan  şük oranlardan  vergilendirilmek  veya   mevzuat  hükümlerine  re  fazla ödenen verginin iadesi için Almanya yetkili makamlarından alacakları forma ek olarak Ülkemiz yetkili makamlarından alınacak “Mukimlik Belgesi”ni Almanya’daki yetkili idareye (Federal Merkezi Vergi İdaresi  –  Federal  Central  Tax  Office  Division  St  III  –  53221  Bonn, Almanya)  ibraz etmeleri gerekmektedir.
 

Türkiye mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Anlaşmakümlerinden yararlanabilmek için mukimlik belgesi başvurularını, 13 Şubat 2007 tarih ve ÇVÖA / 2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri çerçevesinde, yük kellefler Vergi Dairesi Bkanlığı mükellefi olmaları durumunda yük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanğı’na, diğer durumlarda ise Gelir İdaresi Başkanğı’na yapmaları gerekmektedir.

 Anlaşma’nın 27 nci ve bu Anlaşma’nın eki Protokolün 9 uncu maddesinin Almanya’da mukim olanlar için uygulanmasında, vergilemenin Anlaşmadakişük oranlar üzerinden yapılabilmesi için Almanya mukimi mükelleflerin, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesini, Türkiyde vergilemenin vergi sorumlusunca tevkifat yoluyla yapılacak olması durumunda vergi sorumlusuna, diğer durumlarda ise ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Diğer taraftan, anlaşmanın geriye yönelik olarak 01.01.2011 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek olmasından dolayı Türkiye veya Almanya mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Anlaşma kapsamındaki gelirlerinin bu ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda ise, ödenen fazla verginin iadesi için, mükelleflerin mukimlik belgelerini ibraz ederek yapacakları başvurular bu ülkelerin mevzuat hükümlerine re değerlendirilecek olmakla beraber, kaynakta vergilemenin iç mevzuatkümlerine göre yapılmış olması durumunda iade bvurularının verginin kaynakta kesildiği takvim yını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

Mehmet L

Gelir İdaresi Başkanı