Maliye Bakanligi: Eylül/2012 dönemine iliskin katma deger vergisi beyannamelerinin verilme süresi,30 Ekim 2012 Sali günü aksamina kadar uzatilmistir. 22.10.2012

small_maliye_bakanligi(1).jpg


Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

 

Tarih

19/10/2012

Sayı

KDV-65 / 2012 -5

Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65

 

Konusu

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi

: 19/10/2012

Sayısı

: KDV-65 / 2012 -5

İlgili Olduğu Madde

: Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci ve Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddeleri

1. Giriş

Eylül/2012 dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesine göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.

Ancak, Eylül/2012 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı