Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 2011/11 sayili Genelgenin 8. maddesinin degistirilmesi hk.(Kabahatler Kanunu/Para Cezalari) GENELGE (2012/36)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 2011/11 sayili Genelgenin 8. maddesinin degistirilmesi hk.(Kabahatler Kanunu/Para Cezalari) GENELGE (2012/36)


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/36
Yayım Tarihi 29/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (2012/36)
2011/11 sayılı Genelgenin 8. maddesinin değiştirilmesi hk.(Kabahatler Kanunu/Para Cezaları)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06. 01

Konu : Kabahatler Kanunu / Para Cezaları

 

29/11/2012

GENELGE

(2012/36)

 

 

İlgi: 24/2/2011 tarihli 2011/11 sayılı genelge.

 

İlgide kayıtlı genelgenin "8. Para Cezalarının Tahsili" maddesinin;

 

"Ancak, Maliye Bakanlığı’ndan alınan 2/4/2008 tarih ve 32741 sayılı yazıda, Devlete ait olan bazı kamu alacaklarının takibinin Müsteşarlığımız birimlerince 6183 sayılı Kanun uygulanmak suretiyle yapılması karsısında, birimlerimizce verilen idari para cezalarının takibinin, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden, Müsteşarlığımız birimlerince yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir." hükmü,

 

"Ancak, Maliye Bakanlığı'ndan alınan 17/10/2012 tarihli 106725 sayılı yazıda, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden, Bakanlığımız gümrük birimlerince verilen idari para cezalarının takibinin Bakanlığımızın ilgili gümrük birimlerince yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir."

 

şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc