Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Bazi Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü 1/1/2013 tarihinde yürürlüge giriyor. GENELGE (2012/04) (T.K.P.G.G.M.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Bazi Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü 1/1/2013 tarihinde yürürlüge giriyor. GENELGE (2012/04) (T.K.P.G.G.M.)


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı (2012/04)
Yayım Tarihi 05/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30.11.2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

 
 Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:B.21.0.TGM.0.06.00.01/

Konu:Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü

 

30.11.2012

GENELGE

(2012/04)

 

 

 

 

2/4/2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ve 20/4/2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin tek durakta kontrol prensibi doğrultusunda serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında gümrüklerde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

(1)  2/4/2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ve 20/4/2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın söz konusu Tebliğlerde yer alan şartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi amacıyla Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce risk değerlendirmesi yapılır.

(2)  Yapılan risk analizi sonucu,kontrole tabi tutulacak eşyaya ilişkin kriterleri ve kontrollerin ne yönden yapılacağı BİLGE sistemine tanımlanır.Beyanın kontrol türü ve kontrolle görevli memur,bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir.

(3)  Sistem tarafından riskli olarak atanan beyanname kapsamı eşyadan,kontrolle görevli memurca Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde numune alınır.Söz konusu numune ve laboratuar tahlil formu gümrük müdürlüğünce ilgili gümrük laboratuar müdürlüğüne gönderilir.Numuneler;azo renklendiriciler,fitalatlar ve TS 5219 EN 71-3 standardında yer alan bazı elementlerin göçü için sınır değerler yönünden incelenir.Bu Genelge kapsamında yapılan numune alımı,numunenin etiketlenmesi,mühürlenmesi,gönderilmesi,tahlilin ücretlendirilmesi,tahlil sonuçlarının duyurulması,tahlile itiraz edilmesi gibi hususlar 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(4)  Bu kapsamda numune alınan eşya,talep halinde,serbest dolaşıma giriş için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması kaydıyla yükümlüsüne teslim edilir.Tahlil sonuçlanıncaya kadar eşya yükümlü tarafından uygun bir yerde muhafaza edilir ve piyasaya arzedilmez.

(5)  Laboratuar tahlil sonuçlarına göre;yukarıda belirtilen tehlikeli kimyasal maddelerin;

 

 

a)Belirlenen limitleri aşmadığının tespiti halinde,eşyaya ilişkin tahlil sonucu ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından yükümlüye bildirilir.

 

b)Belirlenen limitleri aştığının tespiti halinde,eşyaya ilişkin tahlil sonucu ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından yükümlüye ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir.Söz konusu eşya teslim edilmemişse veya teslim edilmiş olmakla beraber piyasaya arz edilmemek şartıyla,bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,yükümlü tarafından mahrece iade veya üçüncü bir ülkeye transit talebinde bulunulabilir.Bu süre içerisinde herhangi bir talepte bulunulmaması halinde;teslim edilmemiş olan eşya,Gümrük Kanunun 164 üncü maddesi çerçevesinde imha edilir,teslim edilmiş olan eşya için ise Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

 

(6)  Bu Genelge 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgi ve gereğinin rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

 

Dağıtım:

Merkez ve taşra teşkilatı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc