Gümrük ve Ticaret Bakanligi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini gümrüklerde de baslatiyor.

small_ogrenci.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini gümrüklerde de başlatıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık teşkilat ve görevlerini düzenleyen 640 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen tüketici ürünlerinde piyasa gözetimi ve denetimi yapma yetkisi uyarınca, Bakanlık sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerine yönelik olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gümrüklerde de denetimlere başlanacağı bildirildi.

Denetimlerin kırtasiye, çocuk bakım ürünleri gibi ürünlerini kapsadığı belirtilerek, 02 Nisan 2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 20 Nisan 2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacağı ifade edildi.

Tüketici ürünlerine yönelik yapılacak gümrük kontrolünden amacın, halen iç piyasada yapılan denetimleri gümrüklerde de gerçekleştirerek entegre bir denetim sistemini kurmak, güvensiz ürünlerin piyasaya girişine engel olmak ve tüketicilerin daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamak olarak açıklandı.

İTHAL KIRTASİYE ÜRÜNLERİN ANALİZLERİ 1 OCAK 2013'TEN İTİBAREN BAKANLIK LABORATUVARLARINDA YAPILACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği konusundaki politikanın "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" olduğunun altı çizilerek, bu amaçla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğü hatırlatıldı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında 2011 yılında bin 219 firma ve 44 bin 423 ürünün denetlendiği kaydedilerek, bu denetimler sonucunda 554 bin 715 TL idari para cezasının uygulandığı vurgulandı.

Kasım 2012 itibariyle, 447 firma ve 26 bin 610 ürünün denetlendiği belirtilerek, bu yıl da okullar açılmadan önce okul kıyafetleri, ayakkabılar ve kırtasiye malzemeleri için piyasa gözetimi ve denetimlerinin yapıldığı bildirildi. Okul kıyafetleri ve ayakkabılar konusunda 80 farklı üründen numune alınarak ürünlerin azo boyar madde testlerinden geçirildiği ve hepsinin güvenli bulunduğu ifade edildi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında ithal kırtasiye ürünlerinde, kanserojen özellik gösteren azo boyar maddelerin, fitalatlar ve toksik ağır metallerin analizlerinin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı laboratuvarlarında yapılmaya başlanacağı açıklandı. - ANKARA