Bakanlar Kurulu: Akrilonitril Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (2012/4105) (31.12.2012 T. 28514 R.G.)

small_rg(60).jpg


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4105
Yayım Tarihi 31/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28514

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2012/4105) (31.12.2012 T. 28514 R.G.)


 

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (2012/4105) (31.12..2012T. 28514 R.G.)

 

 

Karar Sayısı : 2012/4105

        Ekli “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86795 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

2926.10.00.00.00

Akrilonitril

Ton

70.000

0

 

Uygulama

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 31/12/2013 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olmak üzere 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.