Maliye Bakanligi: Damga Vergisi ve Harç Oranlari ile Bazi Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çesitli Vergi, Fon ve Kesintilere Iliskin Oran ve Tutarlarin Tespit Edilmesine Dair Karar Hk. (01.01.2013 T. 28515 Sayili RG)

Maliye Bakanligi: Damga Vergisi ve Harç Oranlari ile Bazi Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çesitli Vergi, Fon ve Kesintilere Iliskin Oran ve Tutarlarin Tespit Edilmesine Dair Karar Hk. (01.01.2013 T. 28515 Sayili RG)


Maliye Bakanlığı Duyuru:
 
01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı  Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar’da; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre yapılan bazı tevkifat nispetlerinin, damga vergisi ve harç oranları ile maktu tutarlarının, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin hesabında uygulanacak artış oranının, bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi oranlarının tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=24KsBwajT3y3EuUu&type=bkk

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc