Bakanlar Kurulu: Sili Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar (2012/4101) (05.01.2013 T. 28519 R.G.)

small_ekonomi-logo(64).jpg


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 28519
Yayım Tarihi 05/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28519
Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2012/4101) (05.01.2013 T. 28519 R.G.)


 

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

(2012/4101)

(05.01.2013 T.  28519 R.G.)

 

          Karar Sayısı : 2012/4101

        Ekli “Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/12/2012 tarihli ve 82130 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 14/2/2011 tarihli ve 2011/1416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan “03.07 (0307.19.10.00.00, 0307.29.05.00.00, 0307.31, 0307.39.05.00.00, 0307.41, 0307.49.05.00.00, 0307.59, 0307.60, 0307.79.10.00.00, 0307.89.10.00.00, 0307.99.10.00.00, hariç)” ve “03.08 (0308.19.10.00.00, 0308.29.10.00.00, 0308.30.30.00.00, 0308.90.30.00.00)” gümrük tarife istatistik pozisyonlarına (G.T.İ.P) ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

G.T.İ.P

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı Miktarı

Tarife

Kontenjanı Dönemi

Uygulanacak

-Gümrük Vergisi (%) /

-Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)/

-Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

03.07

(0307.19.10.00.00, 0307.29.05.00.00, 0307.31, 0307.39.05.00.00, 0307.41, 0307.49.05.00.00, 0307.59, 0307.60, 0307.79.10.00.00, 0307.89.10.00.00, 0307.99.10.00.00 hariç)

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.200 Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01-31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

03.08

(0308.19.10.00.00, 0308.29.10.00.00, 0308.30.30.00.00, 0308.90.30.00.00 hariç)

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanların (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

 

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2011

27861

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2012

28174