Gümrükler Genel Müdürlügü: Tamir ve bakim amaciyla tersanelerimize gelen yabanci bayrakli gemilere yapilan isletme ve donatim malzemeleri teslimlerinin ihracat sayilmasi hk. TASARRUFLU YAZI (16.01.2013/00935)

small_gum-logo(132).jpg


 

 

Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 935
Yayım Tarihi 16/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 16/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (16.01.2013/00935)
Tamir ve bakım amacıyla tersanelerimize gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan işletme ve donatım malzemeleri teslimlerinin ihracat sayılması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİC ARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :

Konu   :

 

16.01.2013 / 00935

DAĞITIM

 

 

Bilindiği üzere, 2011/7 sayılı Genelge ile tamir ve bakım amacıyla tersanelerimize gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan işletme ve donatım malzemeleri teslimlerinin ihracat sayılması ve buna ilişkin gümrük işlemlerinin ihracat beyannamesi ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Bakanlığımıza intikal eden taleplerden, yabancı bayraklı yatlara yapılacak söz konusu teslimler için 2011/7 sayılı Genelgenin uygulanması bakımından tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu genelgede "yabancı bayraklı gemiler" ifadesi yer almakla birlikte, anılan Genelgede atıfta bulunulan 2010/28 sayılı Genelgenin 2 nolu ekinde yer alan listenin "deniz ulaşım araçları" için hazırlandığı ve Türk Ticaret Kanununun 931 inci maddesinde yer alan "Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından “gemi” sayılır." hükmü göz önünde bulundurulduğunda; 2011/7 sayılı Genelge hükümlerinin, teslim edilecek eşyanın demirbaş eşya defteri veya listesine kaydedildiğinin tespiti ve Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesinde belirlenen sürelere uyulması kaydıyla,  yabancı bayraklı yatlar için de uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar