Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü Emri: Tasit onay belgesinin düzenlenmesi hk. TASARRUFLU YAZI- 14.1.2013 - (2013/03)

small_gum-logo(134).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/3
Yayım Tarihi 14/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü Emri) (2013/03)
Taşıt onay belgesinin düzenlenmesi hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

                                                                                             

Sayı:33278752-215-                                                                                   

Konu:

         …/01/2013

BÖLGE MÜDÜRLÜK EMRİ

(2013/03)

 

İlgi:31.01.2007 tarihli 2007/05 sayılı Başmüdürlük Emri.

 

31.12.2010 tarihli 5.Mükerrer 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (TIR İşlemleri) (Seri No:1) Taşıt onay belgesinin düzenlenmesi başlıklı 15 inci maddesi’nin 1 inci fıkrasında “Taşıt onay belgesi, gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük  idareleri tarafından düzenlenir.”2 inci fıkrasında ise “İlk defa taşıt onay belgesi düzenlenerek bir taşıt için,taşıtın kayıtlı olduğu firmanın merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili gümrük idaresine, yoksa bu yere en yakın yetkili gümrük idaresine başvurulur.” hükmü amirdir.

 

Anılan Tebliğin mezkur maddesinin getirdiği hüküm ve verilen yetkiye istinaden Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarından Derince,Sakarya ve Zonguldak Gümrük Müdürlükleri Karayolu Taşıtı Onay Belgesi Vermeye yetkilendirilmiştir.

 

İlgide kayıtlı Başmüdürlük Emri uygulamadan kaldırılmıştır.

 

Bu hususta Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                              FARUK TÖREMİŞ

                                                                                              Bölge Müdürü

                                                                                              (E-İMZALIDIR)