Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (23.01.2013 T. 28537 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (23.01.2013 T. 28537 R.G.)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28537
Yayım Tarihi 23/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28537

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (23.01.2013 T. 28537 R.G.)


1512.11.91.00.00 GTİP nunda bulunan Ayçiçeği tohumu yağına uygulanan Gözetim fiyatının 1.450 USD ye yükseltilmesi hk.

 

  Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(23.01.2013 T.  28537 R.G.)

 

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) ayçiçeği tohumu yağına ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.450

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc