Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/37) in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Çin Menseli 7306.11,21,40,61,69 GTIP.li esyalarin ithalinde Gözetim uygulamasinin yürürlükten kaldirilmasi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/37) in Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Teblig (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Çin Menseli 7306.11,21,40,61,69 GTIP.li esyalarin ithalinde Gözetim uygulamasinin yürürlükten kaldirilmasi hk.


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28542
Yayım Tarihi 28/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28542

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/37) in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (28.01.2013 T. 28542 R.G.)
Çin Menşeli 7306.11,21,40,61,69 GTİP.li eşyaların ithalinde Gözetim uygulamasının yürürlükten kaldırılması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/37)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(28.01.2013 T. 28542 R.G.)

MADDE 1 – 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/37) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

(Tebliğ No: 2007/37) Çin Menşeli 7306.11,21,40,61,69 GTİP.li eşyaların ithalinde Gözetim uygulamasının yürürlükten kaldırıldı.

G.T.P.

 Eşya Tanımı

7306.11

 Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)

 

7306.21

 Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)

 

7306.40

 Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli)

 

7306.61

 Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar

 

7306.69

 Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc