Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 104) (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Atiklarin ve metal hurdalarin Türkiye Gümrük Bölgesine giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 104) (28.01.2013 T. 28542 R.G.) Atiklarin ve metal hurdalarin Türkiye Gümrük Bölgesine giris islemlerini gerçeklestirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28542
Yayım Tarihi 28/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 28/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28542

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) (28.01.2013 T. 28542 R.G.)
Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin yeniden belirlenmesi hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 104)

(28.01.2013 T. 28542 R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 –(1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.

 

Gümrük Müdürlüğü

Sınır Gümrük

Kapısı/Limanı

Eşya Cinsi

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

Metal Hurda/Atıklar

Biga Gümrük Müdürlüğü

İçdaş

Metal Hurda/Atıklar

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Gemlik

Metal Hurda/Atıklar

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

Hamzabeyli

Metal Hurda/Atıklar

İpsala Gümrük Müdürlüğü

İpsala

Metal Hurda/Atıklar

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule

Metal Hurda/Atıklar

Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü

Uzunköprü

Metal Hurda/Atıklar

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

Metal Hurda/Atıklar

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Dilucu

Metal Hurda/Atıklar

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Gürbulak

Metal Hurda/Atıklar

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Sarp

Metal Hurda/Atıklar

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Cilvegözü

Metal Hurda/Atıklar

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Ambarlı

Metal Hurda/Atıklar

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Aliağa

Metal Hurda/Atıklar

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Alsancak

Metal Hurda/Atıklar

Derince Gümrük Müdürlüğü

Derince

Metal Hurda/Atıklar

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Dilovası

Metal Hurda/Atıklar

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

Metal Hurda/Atıklar

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Samsun

Metal Hurda/Atıklar

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Ereğli

Metal Hurda/Atıklar

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

Metal Hurda/Atıklar

 

(2) Habur Gümrük Müdürlüğü sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 –(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc