Gümrükler Genel Müdürlügü: TASARRUFLU YAZI (21.01.2013/01296)Suriye halkinin ihtiyaçlarinin uzun süredir devam eden iç savas sebebiyle artis göstermesi nedeniyle nihai tüketime ve kullanima konu olmayan ürünlerin de Suriyeye açilan kara hudut kapilarimizdan çikisina müsaade edilmesi hk.

small_gum-logo(138).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 1296
Yayım Tarihi 21/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (21.01.2013/01296)
 

Suriye halkının ihtiyaçlarının uzun süredir devam eden iç savaş sebebiyle artış göstermesi nedeniyle nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriyeye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmesi hk.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :21558579.166.01.10.02/

Konu   :Suriye'ye açılan kara hudut kapıları

 

21.01.2013 / 01296

DAĞITIM

 

 

İlgi      :25.07.2012 tarihli ve 16083 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere; Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri Bakanlık Makamının 24.07.2012 / 2012-67; 20.09.2012/2012-97 tarih ve sayılı Onayları ile yeniden planlanmış ve bazı sınırlamalarda bulunulmuştur.

20.09.2012/2012-97 tarih ve sayılı Bakanlık Makamı Onayında; Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, nihai varış noktası Suriye olan nihai tüketime ve kullanıma konu olacak ürünlerin çıkış gümrük hizmetlerininin sürdürülmesi talimatlandırılmıştı.

Bu defa; Bakanlığımıza iletilen firma ve şahıs dilekçeleri ile Suriye halkının ihtiyaçlarının uzun süredir devam eden iç savaş sebebiyle artış göstermesi nedeniyle nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmesi Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Doğu Akdeniz ve GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri hariç)