Bursa Gümrük Müdürlügü’nden iletilen sari hat beyannamelerinin onay sirasina göre islem görmeye baslandi

small_gümrük logo(7).bmp


Bursa Gümrük Müdürlüğü’nden iletilen sarı hat beyannamelerinin onay sırasına göre işlem görmesine ilişkin müdürlük emri kapsamında antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için antrepo beyannamesinin tescil edilmesi akabinde gümrük kabul (onay) işlemi tamamlanması ve sonrasında antrepoya alınan eşya ile ilgili muayene memurunun antrepo beyannamesi üzerinde işlem yapması sürecindeki sıralamada işlemlerin hız kazanması ve işleyişte karşılaşılabilecek sıkıntıları gidermek amacıyla değişikliğe gidilmiştir.
 
Gümrük Yönetmeliği’nin 180’inci maddesinin birinci fıkrasında, beyanın türünün ve kontrolle görevli memurun bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirleneceği, üçüncü fıkrasında ise yapılacak kontrollerin beyannamelerin tescil sırasına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmış olması sebebiyle yukarıda anılan sıralamada yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yayınlanan müdürlük emri kapsamında antrepo beyannamesinin tescilinden sonra ilgili antrepo beyannamesi Bursa Gümrük Müdürlüğüne “ONAY” için getirilmeden ilgili eşya antrepoya alınacak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri işlemlerini tamamlamasını müteakip ilgili beyanname ONAYLANMAK üzere Bursa Gümrük Müdürlüğü Kabul Servisine ibraz edilecektir.