Gümrükler Genel Müdürlügü: ikincil islem görmüs ürünler ile geçici ithalat rejimi kapsamindaki kesin ithalat yapilmak istenirse Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintisi GENELGE (2013/6 )- 13.02.2013

small_gümrük logo(10).bmp


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/6
Yayım Tarihi 13/02/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/02/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/6)
Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünler ile geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi ve tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithali gerçekleştirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve istisnai kıymet yoluyla beyan yapılması hallerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisinin yapılması hususunda


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 85593407-10.06.01

 

Konu : KKDF

 

13.02.2013

GENELGE (2013/6 )

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünler ile geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi ve tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithali gerçekleştirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve istisnai kıymet yoluyla beyan yapılması hallerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisinin yapılması hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. Konuya ilişkin aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

 

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Gümrük Kanunu'nun 114'üncü maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

 

2) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tutularak Gümrük Kanunu'nun 115'inci maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

 

3) Gümrük Kanunu’nun 134'üncü maddesi çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin geçici ithalat rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

 

4) Gümrük Kanunu’nun 134'üncü maddesi çerçevesinde tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,

 

5) İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda,

 

KKDF kesintisi yapılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

 Müsteşar