Gümrük ve Ticaret Bakanligi:Tanitma ve Kullanma Kilavuzu Uygulama Esaslarina Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik (06.03.2013 T. 28579 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi:Tanitma ve Kullanma Kilavuzu Uygulama Esaslarina Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik (06.03.2013 T. 28579 R.G.)


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28579
Yayım Tarihi 06/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28579

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (06.03.2013 T. 28579 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

(06.03.2013 T.  28579 R.G.)

 

MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması halinde bu bilgiler, imalatçı-üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. İmalatçı-üretici veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda veya tüketicinin talep etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu herhangi bir ücret talep edilmeksizin kağıt üzerinde ayrıca verilir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre ambalajın üzerine yazılabilir veya eklenebilir.”

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2013

25138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2004

25383

2-

31/5/2004

25478

3-

8/10/2007

26667

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc