TEKSTIL ÜRÜNÜ ITHALATINDA KAYIT BELGESI ALINMASI ILE ILGILI ITKIB DUYURUSU 30.4.2013

small_itkib-duyuru(6).jpg


TEKSTİL ÜRÜNÜ İTHALATINDA KAYIT BELGESİ ALINMASI İLE İLGİLİ İTKİB DUYURUSU

rehber

 

İSTANBUL

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

Sayı    :TİM. İTKİB. GSK. UYG.2013/562-4338                        İstanbul, 25.04.2013

Konu   :2010/1 Sayılı Tebliğ: Uygulamaları Hakkında

 

         Sayın Yetkili,

 

         2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri gereği Kayıt Belgesi düzenlenebilmesi için Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu ve İthalatçı onaylı Üretici İthalatçı Bilgi Formlarının ibrazı gerekmektedir.

         Bu itibarla, bahse konu formları Tebliğ’de belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2012 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 31 Mayıs 2013 tarihine kadar Kayıt Merkezlerine iletilmesi gerekmektedir.

         İthalatçı Bilgi Formu ve İthalatçı onaylı Üretici İthalatçı Bilgi Formlarını ibraz etmeyenlerin 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından alınmayacaktır.

         Gereği için bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                          Cemal BAYAZIT

                                                                                          Genel Sekreter a.

                                                                                      Genel Sekreter Yardımcısı