Gida ve Kontrol Genel Müdürlügü: Misir,Soya,Kolza,Pamuk.Papaya,Domates,Seker Pancari, Çeltik,Patates ve ürünlerinin dökme olarak tasinmalari halinde menseine bakilmaksizin %100 GDO analizine tabi tutulmasi TASARRUFLU YAZI (06.05.2013/16396)

Gida ve Kontrol Genel Müdürlügü: Misir,Soya,Kolza,Pamuk.Papaya,Domates,Seker Pancari, Çeltik,Patates ve ürünlerinin dökme olarak tasinmalari halinde menseine bakilmaksizin %100 GDO analizine tabi tutulmasi  TASARRUFLU YAZI (06.05.2013/16396)


 
Kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 16396
Yayım Tarihi 06/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (06.05.2013/16396)
Mısır,Soya,Kolza,Pamuk.Papaya,Domates,Şeker Pancarı, Çeltik,Patates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halinde menşeine bakılmaksızın %100 GDO analizine tabi tutulması


 

T.C

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı:54284602-305.04.01.02/16396

Konu:Dökme Ürünler

 

 

 

                                  …………………Valiliğine

                            (İl,Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

 

İlgi:24/09/2010 tarihli ve 36479 sayılı yazı

 

Bilindiği üzere ilgi(a) yazınızla ; gıda ve yem maddelerinin  ithalat kontrollerinde ve yurt içinde yapılacak denetim ve kontrollerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan kontrollere ilave olarak GDO kontrollerinin yapılması talimatı verilmiştir.

 

         İlgi talimatın 5/ (a) maddesi “GDO’lu olarak belgelendirilen ürünler, belgelerin doğruluğunu teyit ve izin verilmeyen gen tespiti amacıyla %20 sıklığında analize tabi tutulur.”  şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

         Genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak ticarete konu edilmesi muhtemel Mısır, Soya,Kolza,Pamuk.Papaya,Domates,Şeker Pancarı, Çeltik,Patates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halinde menşeine bakılmaksızın %100 GDO analizine tabi tutulması Biyogüvenlik Kurulu Kararlarına uygun olanların boşaltılması içim ilgili Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                              Prf.Dr.İrfan EROL

                                                                                              Bakan a.

                                                                                              Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc