TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ: GENELGE (G.M.M.B.-I.G.B.2013-8) ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00.00 (Pompalar) ve 8413.70.29.90.00 (Digerleri) GTIP’leri kapsami ürünler hk.

small_tse-(4).jpg


RK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Sayı:84489757-10.06.00.00-171573

Konu:Genelgeler (Genelge 2013-8)

06.05.2013

GENELGE (G.M.M.B.-İ.G.B.2013-8)

İlgi:Ekonomi Bakanlığının 24.04.2013 tarih ve 620000666 sayılı yazısı

Ekonomi Bakanlığının ilgi yazısında “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2013/9) kapsamında ve Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (LVD). Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) ve Makine Emniyeti Yönetmeliği uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan 8413.81.00.00.00 (Pompalar) ve 8413.70.29.90.00 (Diğerleri) GTİP’leri kapsamı ürünlere ilişkin olarak;

En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt’tan , diğer bütün cihazlar için 600 Volt ‘tan fazla olmayan,sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dahil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),

Sıcaklığı 90 C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi ,ek fazlı cihazlarda 250 Volt’tan ,diğer cihazlarda 480 Volt ‘tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları,bahçe havuzu pompaları,çamur pompaları,dalgıç pompalar, masa fıskiye pompaları,düşey yaş kuyu pompaları vb.ticari kullanım için üretilmemişse),

Beyan gerilimi,ek fazlı cihazlar için 250 Volt’tan ve diğer cihazlar için 480 Volt’tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt’ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,

Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan,ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilere dükkanlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için ) tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılmasının yeterli olduğu, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmadığı belirterek, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tel elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında değerlendirilmesine gerek olmadığı ifade edilmektedir.

2013/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yer lan pompalara ilişkin denetimlerin yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak sonuçlandırılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Üzeyir KARAGÖZ