Bakanlar Kurulu: Morityus Cumhuriyeti menseli mallara uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarinin belirlenmesi hk. 2013/4760 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (30.05.2013 T. 28662 R.G.)

Bakanlar Kurulu: Morityus Cumhuriyeti menseli mallara uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarinin belirlenmesi hk. 2013/4760 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (30.05.2013 T. 28662 R.G.)


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/4760
Yayım Tarihi 30/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28662
2013/4760 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (30.05.2013 T. 28662 R.G.)
Morityus Cumhuriyeti menşeli mallara uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarının belirlenmesi hk.

 

2013/4760   İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

(30.05.2013 T.  28662 R.G.)

 

          Karar Sayısı : 2013/4760

 

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

        Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/5/2013 tarihli ve 33381 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede yer alan maddelerin, bu Kararnamenin eki EK I'de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilenler hariç olmak üzere, Morityus Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı 0 (sıfır) olarak uygulanır.

 

(2) Aynı Karara ekli II sayılı Listede yer alan ve bu Kararnamenin eki EK I'de G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin Morityus Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

 

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı Listede yer alan ve bu Kararnamenin eki EK II'de G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin Morityus Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında IV sayılı Listenin Diğer Ülkeler (D.Ü.) sütununda söz konusu maddeler için uygulanan gümrük vergisi oranının % 80'i uygulanır.

 

MADDE 3- (1) 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda belirlenen ilave gümrük vergileri Morityus Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

 

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/6/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-I

 

GTİP

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI %

6101.20.10.00.00

Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

9

6101.20.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

9

6102.20.10.00.00

Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya

9

6102.20.90.00.00

Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya

9

6103.42.00.00.00

Pamuktan

9

6103.43.00.00.00

Sentetik liflerden

9

6104.32.00.00.00

Pamuktan

9

6104.42.00.00.00

Pamuktan

9

6104.43.00.00.11

Gelinlikler

9

6104.43.00.00.19

Diğerleri

9

6104.62.00.00.00

Pamuktan

9

6105.10.00.00.00

Pamuktan

9

6105.20.10.00.00

Sentetik liflerden

9

6105.20.90.00.00

Suni liflerden

9

6106.10.00.00.00

Pamuktan

9

6106.20.00.00.00

Sentetik veya suni liflerden

9

6107.21.00.00.00

Pamuktan

9

6108.21.00.00.00

Pamuktan

9

6108.22.00.00.00

Sentetik ve suni liflerden

9

6108.31.00.00.00

Pamuktan

9

6108.91.00.00.00

Pamuktan

9

6109.10.00.00.00

Pamuktan

9

6109.90.20.00.11

Yünden, ince hayvan kıllarından

9

6109.90.20.00.12

Sentetik veya suni liflerden

9

6109.90.90.00.00

Diğerleri

9

6110.11.10.00.00

Kazaklar ve süveterler (ağırlık itibariyle en az %50 yün içeren ve her birinin ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar)

7,9

6110.11.30.00.00

Erkekler ve erkek çocuklar için

9

6110.11.90.00.00

Kadınlar ve kız çocuklar için

9

6110.20.10.00.00

Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler

9

6110.20.91.00.00

Erkekler ve erkek çocuklar için

9

6110.20.99.00.00

Kadınlar ve kız çocuklar için

9

6110.30.10.00.00

Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler

9

6110.30.91.00.00

Erkekler ve erkek çocuklar için

9

6110.30.99.00.00

Kadınlar ve kız çocuklar için

9

6110.90.10.00.00

Keten ve ramiden

9

6110.90.90.00.11

İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar

9

6110.90.90.00.12

İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar

9

6110.90.90.00.13

İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için yelekler

9

6110.90.90.00.14

İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için yelekler

9

6110.90.90.00.19

Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar

9

6110.90.90.00.29

Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar

9

6110.90.90.00.39

Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için yelekler

9

6110.90.90.00.49

Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için yelekler

9

6110.90.90.00.51

Kadınlar ve kız çocukları için ipekten süveterler

9

6110.90.90.00.59

Diğerleri

9

6111.20.10.00.00

Eldivenler

6,7

6111.20.90.00.00

Diğerleri

9

6112.41.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler

6

6112.41.90.00.00

Diğerleri

9

6115.21.00.00.00

Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar)

9

6115.22.00.00.00

Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteks veya daha fazla olanlar)

9

6115.29.00.00.11

Suni liflerden

9

6115.29.00.00.12

Pamuktan

9

6115.29.00.00.13

Yünden veya ince hayvan kıllarından

9

6115.29.00.00.19

Diğerleri

9

6117.10.00.00.11

Yün veya ince hayvan kıllarından olanlar

9

6117.10.00.00.12

Sentetik liflerden olanlar

9

6117.10.00.00.13

İpek veya ipek döküntülerinden olanlar

9

6117.10.00.00.14

Pamuktan olanlar

9

6117.10.00.00.19

Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar

9

6201.11.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

9

6201.92.00.00.13

Anoraklar

9

6201.92.00.00.14

Rüzgarlıklar

9

6201.92.00.00.18

Diğerleri

9

6202.92.00.00.00

Pamuktan

9

6203.11.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

9

6203.19.10.00.00

Pamuktan

9

6203.19.30.00.00

Suni liflerden

9

6203.19.90.00.00

Diğerleri

9

6203.31.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından

9

6203.32.10.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.32.90.00.00

Diğerleri

9

6203.41.10.00.00

Pantolonlar ve kısa pantolonlar

9

6203.41.30.00.00

Askılı ve üst ön parçalı tulumlar

9

6203.41.90.00.00

Diğerleri

9

6203.42.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.42.31.00.00

Denimden olanlar

9

6203.42.33.00.00

Atkı iplikli kadife ve pelüşten

9

6203.42.35.00.00

Diğerleri

9

6203.42.51.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.42.59.00.00

Diğerleri

9

6203.42.90.00.00

Diğerleri

9

6203.43.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.43.19.00.00

Diğerleri

9

6203.43.31.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.43.39.00.00

Diğerleri

9

6203.43.90.00.00

Diğerleri

9

6203.49.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.49.19.00.00

Diğerleri

9

6203.49.31.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6203.49.39.00.00

Diğerleri

9

6203.49.50.00.00

Diğerleri

9

6203.49.90.00.00

Diğerleri

9

6204.32.10.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.32.90.00.12

Denimden olanlar

9

6204.32.90.00.13

Kadifeden olanlar

9

6204.32.90.00.18

Diğerleri

9

6204.33.10.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.33.90.00.00

Diğerleri

9

6204.39.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.39.19.00.00

Diğerleri

9

6204.39.90.00.00

Diğerleri

9

6204.42.00.00.12

Denimden olanlar

9

6204.42.00.00.13

Kadifeden olanlar

9

6204.42.00.00.18

Diğerleri

9

6204.43.00.00.11

Gelinlikler

9

6204.43.00.00.19

Diğerleri

9

6204.49.10.00.11

Gelinlikler

9

6204.49.10.00.19

Diğerleri

9

6204.49.90.00.00

Diğerleri

9

6204.52.00.00.12

Denimden olanlar

9

6204.52.00.00.13

Kadifeden olanlar

9

6204.52.00.00.18

Diğerleri

9

6204.52.00.00.22

Pantolon etekler

9

6204.53.00.00.00

Sentetik liflerden

9

6204.59.10.00.00

Suni liflerden

9

6204.59.90.00.00

Diğerleri

9

6204.62.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.62.31.00.00

Denimden olanlar

9

6204.62.33.00.00

Atkı iplikli kadifeden olanlar

9

6204.62.39.00.00

Diğerleri

9

6204.62.51.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.62.59.00.00

Diğerleri

9

6204.62.90.00.00

Diğerleri

9

6204.63.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.63.18.00.00

Diğerleri

9

6204.63.31.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.63.39.00.00

Diğerleri

9

6204.63.90.00.00

Diğerleri

9

6204.69.11.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.69.18.00.00

Diğerleri

9

6204.69.31.00.00

Mesleki kıyafetler

9

6204.69.39.00.00

Diğerleri

9

6204.69.50.00.00

Diğerleri

9

6204.69.90.00.00

Diğerleri

9

6205.20.00.00.12

Denimden olanlar

9

6205.20.00.00.13

Kadifeden olanlar

9

6205.20.00.00.18

Diğerleri

9

6205.30.00.00.00

Sentetik veya suni liflerden

9

6205.90.10.00.00

Keten veya ramiden

9

6205.90.80.00.11

İpek ve ipek döküntülerinden

9

6205.90.80.00.12

Yünden veya ince hayvan kıllarından

9

6205.90.80.00.18

Diğerleri

9

6206.30.00.00.12

Denimden olanlar

9

6206.30.00.00.13

Kadifeden olanlar

9

6206.30.00.00.18

Diğerleri

9

6206.30.00.00.22

Denimden olanlar

9

6206.30.00.00.23

Kadifeden olanlar

9

6206.30.00.00.28

Diğerleri

9

6206.40.00.00.11

Bluzlar

9

6206.40.00.00.12

Gömlekler

9

6206.40.00.00.13

Gömlek-bluzlar

9

6206.90.10.00.12

Bluzlar

9

6206.90.10.00.13

Gömlekler

9

6206.90.10.00.14

Gömlek-bluzlar

9

6206.90.90.00.11

Bluzlar

9

6206.90.90.00.12

Gömlekler

9

6206.90.90.00.13

Gömlek-bluzlar

9

6208.21.00.00.11

Gecelikler

9

6208.21.00.00.12

Pijamalar

9

6208.91.00.00.00

Pamuktan

9

6209.20.00.00.11

Eldivenler

7,9

6209.20.00.00.12

Çoraplar

7,9

6209.20.00.00.19

Diğerleri

7.9

6212.10.10.00.00

Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler

4,9

6212.10.90.00.00

Diğerleri

4,9

6214.30.00.00.11

El yapımı olanlar

6

6214.30.00.00.19

Diğerleri

6

6302.21.00.00.11

Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar

9

6302.21.00.00.19

Diğerleri

9

6302.31.00.00.00

Pamuktan

9

6302.60.00.00.11

Örme

9

6302.60.00.00.19

Diğerleri

9

6402.99.05.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

12,8

6402.99.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

12,6

6402.99.31.00.00

Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

12,6

6402.99.39.00.00

Diğerleri

12,6

6402.99.50.00.00

Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

12,6

6402.99.91.00.00

İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

12,6

6402.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

12,6

6402.99.96.00.00

Erkekler için

12,6

6402.99.98.00.00

Kadınlar için

12,6

6404.19.10.00.11

Erkekler için

12,7

6404.19.10.00.12

Kadınlar için

12,7

6404.19.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

12,7

6404.19.90.00.11

Erkekler için

12,8

6404.19.90.00.12

Kadınlar için

12,8

6404.19.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

12,8

 

EK II

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

1604.14.11.00.00

Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar

1604.14.16.00.00

Filetolar

1604.14.18.00.00

Diğerleri

1604.14.90.00.00

Torikler (Sarda spp.)

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc