Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Antrepoda esya devrinde damga vergisi hk.

small_gümrük logo(33).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 9498
Yayım Tarihi 29/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (29.05.2013/9498)
Antrepoda eşya devrinde damga vergisi hk.


 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

  Sayı:38868779.03.663.01.03.(2012/73)-2586-9498

 

  Konu:

 

29.05.2013

 

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİNE

 

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden idarelerimizde Gümrük Yönetmeliğinin 333.maddesinin Damga Vergisi açısından değerlendirilirken farklı uygulama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, 28.05.2013 tarihli 9447 sayılı yazımız ile Gümrük Yönetmeliğinin 333.Maddesi uygulanırken Devir Sözleşmelerinin bilgilerinin Damga Vergisi açısından değerlendirilmesi için ilgili vergi dairelerine yönlendirilmesi, ancak aynı maddeye göre alınan taahhütnameler için herhangi bir bildirimde bulunulmaması konusunda bağlantımız Gümrük İdarelerine talimat verilmiştir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

                                                                                                                                                                                           

Kaptan KILIÇ

Bölge Müdürü