VEDOP-AZO Sorgulama

TC. Gümrük Beyanname VEDOP - AZO Durum Sorgulaması


Aşağıda Beyanname Numarasını yazarak durum sorgulaması yapabilirsiniz  (örnek:"343100EX000500" gibi)

VEDOP Durumu: Beyanname kapanma tarihi ile birlikte VEDOP sistemine aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi vermektedir. AZO Durumu: Beyannamenin AZO sistemine aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi vermektedir.
Çıktı Seri No: Beyannamenin Çık Seri Numarası göstermektedir.
 

TC. Customs Declaration VEDOP - AZO Status Questionnaire