Sigorta

Sigorta

Eşyanız ne kadar güvenilir ve sağlam şekilde paketlenirse paketlensin, Yurt dışına göndereceğiniz veya yurt dışından Türkiye’ye getireceğiniz eşyalar için Uluslararası nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasara ve alıcı satıcı arasında yapılan şartlara göre; EMTİA NAKLİYE SİGORTASI yaptırılması gerekir.
 
İhraç ve İthal edeceğiniz eşyalarınız için Gümrüklere beyan edilen fatura değeri üzerinden daha düşük sigortalamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hasar konusu söz konusu olması durumunda sigorta firması sizin belirlediğiniz değer üzerinden ödeme yapacaktır. Lojistik hizmetlerimizden bir parçası olan SİGORTA HİZMETİ; UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ tarafından hizmet alan ihracatçı ve ithalatçı firmalara süratli şekilde  (GENEL SİGORTA) nakliye sigorta poliçesi hazırlamakta, gümrük işlemlerini hızlandırmakta, eşyalarınızı güven altına almaktadır.
 
 
 
Nakliyat Emtea Sigortası Nedir?

Ticari nitelikte bir emteanın, onu taşımaya uygun denizyolu, karayolu ve havayolu vasıtalarıyla nakledilmesi esnasında maruz kalabilecekleri hasar ve kayıplara karşı genel ve özel şartlar çerçevesinde yapılan sigortasıdır. Nakliyat sigortası, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.

 
Teminatlar ve Avantajlar

Teminatlar, Tam Ziya, Dar ve Geniş olmak üzere üç kapsamda verilmektedir. Ayrıca nakliyat konusu riskin özelliğine göre her bir teminata müşteri gereksinimlerine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmektedir. Teminatın kapsamı, poliçe genel şartları ve bunlara üstün gelen özel şartlar (klozlar) ile belirlenir.  Rizikonun değerlendirilmesi ve sigorta koşullarının saptanmasında, sefer bölgeleri, nakil vasıtasının cinsi ve niteliği, nakledilen emteanın cinsi, miktarı, ambalaj durumu, seçilen teminat türü, aktarmaların adet ve sıklığı, senelik ciro, araç başı taşınan mal bedelleri gibi pek çok unsur dikkate alınmaktadır.

Tam Ziya Teminatı : Tam ziya teminatı, malı taşıyan aracın tamamen ziya olması sonucu taşınan malların tam ziya olması rizikosunu kapsar. Tam ziya klozu ile belirtilen şartlar dahilinde teminat sağlar.

Dar Teminat       : Tam ziya rizikosuna ek olarak, taşıyan aracın yapacağı kazalar, yangın, infilak, karaya oturma, alabora olma, çatışma gibi sayılan rizikolarının teminat altına alındığı sigorta türüdür. Bu teminat için
Enstitü Yük Klozu – C (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

Geniş Teminat     : Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm fiziksel hasar ve kayıpları temin eder. Önemli istisnalar, malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar, taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu, her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, radyoaktif kirlenme-bulaşma, Pazar ve kar kayıpları, sigortalının kötü niyeti, savaş, grev, terör, kargaşalık vb. Risklerdir. Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi risklere ayrı bir prim karşılığında teminat verilebilir. Bu teminat için
Enstitü Yük Klozu – A (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

 
Poliçe Şekilleri
 
1.Kati Poliçeler:
Sigortalı partiler halinde sevk ettireceği sigorta konusu mallara ait bilgileri, sevkiyatlar başlamadan önce, beher sevkiyat için seferin başlangıcından varış mahalline kadar tüm seferi kapsayacak şekilde ( mal cinsi, sigorta bedeli, ağırlığı, markası, numaraları, ambalaj cinsi, koli adedi, malın nereden nereye sevkedileceği, hareket tarihi, gemi adı, kamyon plaka no, vb.) sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı bu bilgilere istinaden poliçe tanzim edip prim tahakkuk ettirecektir.
 
2. Flotan Poliçeler:
Sigortalının, sevkiyat ile ilgili bilgileri henüz kesin değilken, sigorta şirketine başvurarak başlayacak olan sevkiyatı teminat altına aldırmak istemesi durumunda Şirket İş Kabul Politikaları kapsamında düzenlenen poliçeye “flotan” poliçe denir. Sigortalı bilgiler eline ulaştığında sigorta şirketini bilgilendirir ve “kati” poliçe tanzim ettirir.
 
3. Abonman Poliçeler:
Sigortalının bir yıllık dönem boyunca yapacağı tüm sevkiyatları değerlendirilerek senelik ciro üzerinden düzenlenen, bir yıl vadeli poliçelerdir. Riskin özelliklerine göre özel şart ve klozlar ilave edilebilinir. Sefer bazlı ve senelik blok olarak iki farklı türü vardır.
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc