Depolama

Depolama

Yabancı memleketlerden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur.
 

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, bir gümrük bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesine ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın gümrüğe veriliş tarihinden itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içersinde tamamlanması gerekir.
 
UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, hizmet verdiğimiz firmlara, partener firmlarımız ile hizmet sunulan firmalara gümrüklü ve gümrüksüz depolama ile depo içinde elleçleme, Transit hizmeti sunmaktadır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc