Gümrük İşlemleri

 

 
GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 

·   İthalat Gümrük işlemleri

·   İhracat Gümrük işlemleri

·   Transit Gümrük işlemleri

·   Geçici İthalat Gümrük işlemleri

·   Antrepo Gümrük işlemleri

·   Dâhilde İşleme Gümrük işlemleri

·   Hariçte İşleme Gümrük işlemleri

·   Gümrük Kontrolü Altında İşleme

·   Posta Gümrük İşlemleri

· Ev eşyası ve Personel eşyası işlemleri

· ATA karne işlemleri

· Teminat/Depozito Çözümleri

· Fuar işlemleri

· Serbest Bölge İşlemleri

· Mahrece İade

· İmha, Gümrüğe Terk

· Eşya devir işlemleri
 

 

DANIŞMANLIK

 

·   Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı

·   Dış Ticarette Mevzuat ve Rejim danışmanlığı

·   Dış Ticarette ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı

·   4458 Sayılı Gümrük Kanunu Danışmanlığı

·   4926 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu danışmanlığı

·   Serbest Bölge Danışmanlığı

·   Hukuki Uyuşmazlık ve Gümrük ihtilaflar konusunda ön danışmanlık

·   Gümrük Tarife numarası tespitlerinde ön danışmanlık